BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Drodzy Rodzice

 

31 sierpnia kończy się rok szkolny 2019/2020.

34 absolwentów naszego przedszkola z dniem 1 września 2020 r. rozpocznie edukacje w Szkole Podstawowej.

Roześmiane twarze dzieci dodawały naszemu przedszkolu niepowtarzalnego klimatu. Przedszkolaki ciekawe nowych wrażeń z entuzjazmem brały udział w zabawach i wzbogacały wiedzę o otaczającym świecie.

W tym miejscu szczególne słowa podziękowania kieruję do Rady Rodziców i Rad Oddziałowych naszego przedszkola oraz dla wszystkich Rodziców, którym zależy na dobru naszego przedszkola, na budowaniu jego pozytywnego wizerunku.

Dziękujemy za Waszą pracę, zaangażowanie, dobre słowo i ogromne serce, którym obdarzaliście nas cały rok szkolny.

Dziękujemy również wszystkim tatusiom i dziadkom, którzy w tym roku szkolnym skręcali i składali meble.

Życzę wszystkim udanych, spokojnych, bezpiecznych a nade wszystko zdrowych wakacji.

 

                                                                                                          DZIĘKUJEMY

                                                                                                    Dyrektor Maria Kalisz

Wakacje

4036749

DYŻUR WAKACYJNY

Drodzy Rodzice

Informujemy, że decyzją organu prowadzącego, w okresie wakacji dyżur dla dzieci rodziców pracujących pełnić będą:

  • w lipcu – Przedszkole w Nieboczowach
  • w sierpniu – Przedszkole w Lubomi

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki dzieciom przez w/w przedszkola w okresie wakacji, powinni o tym fakcie poinformować dyrektora przedszkola w Syryni do dnia 26.06.2020 r. telefonicznie,

pod nr. tel.  32 4517126,   tel. kom.: 606 693 102

Dyrektor Przedszkola

Maria Kalisz

CERTYFIKAT WZOROWEJ PLACÓWKI MAŁEGO MISIA W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

W roku szkolnym 2019/2020 dzieci z grupy Smerfy wzięły udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Jego głównym celem było rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków.

Na początku projektu dzieci wraz z nauczycielami wybrały grupową maskotkę – Misia o imieniu Ptyś, który odbył czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Co więcej, Miś został wyposażony w dzienniczek, w którym każde z dzieci wykonało pamiątkowy rysunek po przeczytanej wspólnie z rodzicem książce. Ponadto Miś Ptyś towarzyszył dzieciom w wielu ważnych przedszkolnych wydarzeniach.

Projekt realizowany był w następujących modułach:

– Czytające Przedszkolaki,

– Misiowy wolontariat,

– Dzień Pluszowego Misia,

– Mały Miś i prawa dziecka,

– Bezpieczni z Małym Misiem.

Tematyka modułów była zgodna z kierunkami polityki Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020, a ich realizacja sprzyjała kształceniu u dzieci kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw.

Z radością informujemy, iż dzięki zaangażowaniu dzieci i ukończeniu przez nich wszystkich zadań przewidzianych w projekcie zdobyliśmy CERTYFIKAT WZOROWEJ PLACÓWKI MAŁEGO MISIA W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY. Dziękujemy także rodzicom za czynny udział w projekcie, a naszym Smerfom życzymy samych sukcesów
w kolejnym roku szkolnym. Mały Miś na pewno zachęcił Was do czytania i rozbudził ciekawość czytelniczą.

Certyfikat100702206_707132786755946_6235656145667620864_n100935281_1708026676005226_4756173717606760448_n

Nagroda Wójta Gminy Lubomia w dziedzinie kultury i sztuki za rok 2019.

Miło nam poinformować, iż Zespół Taneczny The Klaszczers po raz kolejny otrzymał Nagrodę Wójta Gminy Lubomia w dziedzinie kultury i sztuki za rok 2019.

8 konkursów tanecznych i 8 miejsc na podium 😃:
1.Konkursy o zasięgu ogólnopolskim:
– Grand Prix w III Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym School Dance w Pawłowicach (26.04.19 r.)
– I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym Cool Dance w MOK w Jastrzębiu Zdroju (22.05.19 r.)
– I miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym Rhytm & Style w Domu Kultury w Rybniku Niedobczycach (02.06.19 r.)
-II miejsce w Festiwalu Najmłodszych Mała Poleczka – Roześmiana Karuzela w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie (09.04.19 r.)
-Wyróżnienie w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Igraszki w MOK w Zabrzu (03.04. 19 r.)
2. Konkursy o zasięgu regionalnym:
– I miejsce w XIV Regionalnym Przeglądzie Przedszkolnych Grup Tanecznych Roztańczone Pantofelki w DK w Rybniku-Boguszowicach (07.06.19 r.)
3. Konkursy o zasięgu powiatowym:
– I miejsce w I Powiatowym Konkursie TanecznymZłoty Bucik w WDK w Syryni (06.05.19 r.)
4.Konkurs o zasięgu międzygminnym:
– I miejsce w Międzygminnym Konkursie Tanecznym Let’s dance w Ośrodku Kultury w Czyżowicach (08.06.19 r.)03104094853_310390346787250_4470126461292033561_n

Drodzy Rodzice

Decyzją organu prowadzącego Przedszkole im. J. Korczaka w Syryni będzie otwarte od  15 czerwca 2020 r. Prowadzone będą zajęcia  opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Liczba dzieci będzie ograniczona. Pierwszeństwo  uzyskują dzieci pracowników realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie poinformować dyrektora przedszkola do dnia 15.06.2020 r. telefonicznie,

pod nr. tel.  32 4517126,   tel. kom.: 606 693 102

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

Nie można przyprowadzać do przedszkola dzieci z jakimikolwiek objawami chorobowymi. Nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę  lub przebywa w izolacji w warunkach domowych.

Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia podaje, że najwięcej przypadków zakażenia koronawirusem jest nadal w województwie śląskim. Natomiast Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim podaje, że w Gminie Lubomia na dzień 09 czerwca jest 31 potwierdzonych osób z wynikiem dodatnim.

Rodzice, którzy zdecydują się na wysłanie dziecka do przedszkola zostaną poproszeni o:

  1. Oświadczenie o zatrudnieniu,
  2. Podpisanie zgody na mierzenie temperatury dziecka,
  3. Podpisanie oświadczenia, że nikt z członków rodziny dziecka nie przebywa na kwarantannie lub nie przebywa w izolacji w warunkach domowych, że dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą na COVID-19,
  4. Podpisanie informacji na temat ryzyka zarażenia się dziecka w przedszkolu.

Odnośnie dyżuru wakacyjnego w przedszkolach na terenie Gminy Lubomia, informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

Szanowni Rodzice, ze względu na dobro i bezpieczeństwo Waszych dzieci, Waszych Rodzin i personelu prosimy o podjęcie rozważnej i odpowiedzialnej decyzji.

Dyrektor Przedszkola

Maria Kalisz

Mamy zaszczyt poinformować, że Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „20 lat Harry’ego Pottera w Polsce”, zorganizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. R. Kincla w Raciborzu, w kategorii Ilustracja, dzieci do lat 6 – Paulina Olejniczak z grupy Przyjaciół Kubusia Puchatka zdobyła III miejsce.

Wykonała ilustrację podczas zajęć dla dzieci uzdolnionych organizowanych w naszej placówce. Opiekunem tych zajęć jest Pani Magda.

Dziewczynka odebrała nagrodę w przedszkolu z rąk Pani Dyrektor.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

IMG-20200602-WA0001IMG-20200602-WA0002IMG-20200602-WA0000

Dzień Dziecka

ŻYCZENIA

36037

Dzień Matki

unnamed (1)

ZARZĄDZENIE NR PP.021.06.220

ZARZĄDZENIE NR PP.021.06.220

Dyrektora Przedszkola im. Janusza Korczaka w Syryni

z dnia 22.05.2020 r.

 

w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu im. Janusza Korczaka w Syryni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

§ 4b pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410),

§ 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

Zarządzam, co następuje:

 §1.

1. Zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Przedszkolu im. Janusza Korczaka w Syryni w okresie od dnia 25 maja 2020 r.  do dnia 12 czerwca 2020 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust.1, zajęcia w Przedszkolu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§2.

W tym okresie Przedszkole w Nieboczowach jest przedszkolem „dyżurnym” dla dzieci z terenu całej Gminy i w przypadku otrzymania informacji o konieczności objęcia opieką dziecka z tereny gminy, organ zapewnia jego transport (tam i z powrotem) do tej placówki.

§3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Maria Kalisz