Kultura

CHÓR ECHO

Początki syryńskiego chóru „Echo” sięgają 1913 roku. Wtedy to z inicjatywy Józefa Segeta powstało w Syryni „Towarzystwo Św. Barbary”. Towarzystwo to obrało sobie za główny cel wystawianie sztuk teatralnych. Wg starych fotografii liczyło na początku 55 osób. Został przy nim zawiązany oraz prowadził swoją działalność chór. Na samodzielną działalność chóralną nie było zgody ówczesnych władz niemieckich. Dopiero pięć lat później, w 1918 roku, z inicjatywy Franciszka Frydrycha, Teodora Gamrotka oraz Mateusza Kłoska został założony chór mieszany, który przyjął nazwę „Echo”. Liczba członków wzrosła szybko do 85 osób.  (czytaj dalej…)

SYRYNICZKI

Zespół „SYRYNICZKI” powstał w 2004 roku i działa przy  Domu Kultury w Syryni. Inicjatorką i założycielką zespołu jest Anna Kasparek, która od samego początku pełni funkcję prezesa.
Zespół występuje na wielu imprezach kulturalno-rozrywkowych, między innymi na: dożynkach, biesiadach, wieczorach kolęd i pastorałek , jak również na imprezach okolicznościowych.
W październiku 2004 roku została nagrana pierwsza płyta zespołu, na której znalazły się utwory biesiadne, a w następnych latach powstawały kolejne płyty.
„SYRYNICZKI” cyklicznie organizują imprezy o charakterze biesiadnym. Współpracują z różnymi zespołami pieśni i tańca organizując zabawy, na których śpiew i taniec jest motywem wiodącym.
Osiągnięcia zespołu to liczne nagrody i wyróżnienia.
Dyrygentem jest pani Beata Bugla , a zespół liczy 18 osób.
Zespół „SYRYNICZKI”prowadzi aktywną działalność społeczną, pielęgnuje śląską tradycję przekazując ją jednocześnie młodemu pokoleniu.
Syryniczki na Facebooku

Comments are closed