BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Drodzy Rodzice

Decyzją organu prowadzącego przewidywany termin możliwości otwarcia Przedszkola w Syryni to 25 maj 2020. Prowadzone będą zajęcia  opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Liczba dzieci będzie ograniczona. Pierwszeństwo  uzyskują dzieci pracowników realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie poinformować dyrektora przedszkola do dnia 21.05.2020 r. (do czwartku) do godziny 13:00 telefonicznie, pod nr. 32 4517126,       tel. kom.: 606 693 102

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

Nie można przyprowadzać do przedszkola dzieci z jakimikolwiek objawami chorobowymi. Nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę  lub przebywa w izolacji w warunkach domowych.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z „Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19”  zasiłek opiekuńczy przysługuje do dnia 14 czerwca 2020 r. wszystkim Rodzicom, którzy podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki.

Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia podaje, że najwięcej przypadków zakażenia koronawirusem jest nadal w województwie śląskim. Natomiast Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim podaje, że w Gminie Lubomia na dzień 19 maja jest 14 potwierdzonych osób z wynikiem dodatnim.

Rodzice, którzy zdecydują się na wysłanie dziecka do przedszkola zostaną poproszeni o:

  1. Oświadczenie o zatrudnieniu,
  2. Podpisanie zgody na mierzenie temperatury dziecka ,
  3. Podpisanie oświadczenia, że nikt z członków rodziny dziecka nie przebywa na kwarantannie lub nie przebywa w izolacji w warunkach domowych, że dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub z osobą powracającą z zagranicy,
  4. Podpisanie informacji na temat ryzyka zarażenia się dziecka w przedszkolu.

Szanowni Rodzice, ze względu na dobro i bezpieczeństwo Waszych dzieci, Waszych Rodzin i personelu prosimy o podjęcie rozważnej i odpowiedzialnej decyzji.

Dyrektor Przedszkola

Maria Kalisz

Zarządzenie nr pp.021.05.220

ZARZĄDZENIE NR PP.021.05.220

Dyrektora Przedszkola im. Janusza Korczaka w Syryni

z dnia 06.05.2020 r.

 

w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu im. Janusza Korczaka w Syryni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410), § 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

Zarządzam, co następuje:

 §1.

1.Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola im. Janusza Korczaka w Syryni w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2.W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania

Przedszkola są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§2.

W tym okresie Przedszkole w Nieboczowach jest przedszkolem „dyżurnym” dla dzieci z terenu całej Gminy i w przypadku otrzymania informacji o konieczności objęcia opieką dziecka z tereny gminy, organ zapewnia jego transport (tam i z powrotem) do tej placówki.

§3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor  Maria Kalisz

Drodzy Rodzice

Decyzją organu prowadzącego w najbliższych dniach Przedszkole w Syryni może być otwarte i prowadzić zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Liczba dzieci będzie ograniczona. Pierwszeństwo  uzyskują dzieci pracowników realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego nie można przyprowadzać do przedszkola dzieci z jakimikolwiek objawami chorobowymi. Nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie poinformować dyrektora przedszkola do dnia 05.05.2020 r. (do wtorku) do godziny 13:00 telefonicznie, pod nr.

32 4517126,       tel. kom.: 606 693 102

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej napisano:  „Jeżeli mimo otwarcia placówki opieki rodzic nie zdecyduje się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu  epidemii związanego koronawirusem, w takim wypadku również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał.”

Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia podaje, że najwięcej przypadków zakażenia koronawirusem jest w województwie śląskim. Natomiast Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim podaje, że w Gminie Lubomia na dzień 3 maja jest 6 potwierdzonych osób z wynikiem dodatnim.

Rodzice, którzy zdecydują się na wysłanie dziecka do przedszkola zostaną poproszeni o:

  1. Oświadczenie o zatrudnieniu
  2. Podpisanie zgody na mierzenie temperatury dziecka przy wejściu,
  3. Podpisanie oświadczenia, że nikt z członków rodziny dziecka nie przebywa na, kwarantannie ani, że dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub z osobą powracającą z zagranicy,
  4. Podpisanie informacji na temat ryzyka zarażenia się dziecka w przedszkolu.

Szanowni Rodzice, ze względu na dobro i bezpieczeństwo Waszych dzieci, Waszej rodziny i personelu prosimy o podjęcie rozważnej i odpowiedzialnej decyzji.

 

Drodzy Rodzice

Ciągle staramy się udoskonalać naszą stronę, aby była dla Was łatwa w obsłudze i przejrzysta.
Dodaliśmy do zakładki „Dla Rodziców” dwie nowe strony.

Religia – będą udostępniane w niej katechezy na cały tydzień.
Język angielski – zajęcia codzienne dla grup Kubusie, Krasnoludki oraz Gumisie.

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy dużo zdrowia.

Informacja dla Rodziców dzieci 6 letnich (z rocznika 2013),

które z dniem 1 września 2020 roku rozpoczną naukę w szkole podstawowej.

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. (Dz.U. 2019 poz. 1700), dyrektor przedszkola ma obowiązek wydania Rodzicom dzieci, które rozpoczną naukę w szkole podstawowej do 30 kwietnia „INFORMACJI  O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ”

W związku z powyższym oraz w związku z Pandemią COVID-19, zachowując wszelkie zasady higieny i bezpieczeństwa, prosimy Rodziców o osobisty odbiór w/w „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” w naszym przedszkolu w dniach 28, 29, 30 kwietnia 2020 r.  (wtorek,    środa, czwartek) w godzinach od 9:00 do 11:00.

Informacje w zaklejonych kopertach znajdować się będą w przedsionku przedszkola. Przed odbiorem prosimy o podpisnie „Potwierdzenia odbioru” i wrzucenie do skrzynki.

Ponadto Rodzice będą mogli zabrać karty pracy swoich dzieci, by móc ćwiczyć z dzieckiem w domu.

Podczas odbioru prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa – zachowanie odległości  i wchodzenie do przedsionka pojedynczo. Prosimy o zabranie swojego długopisu.

 

Pozdrawiam

Dyrektor Maria Kalisz

Drodzy Rodzice

Dyrektor Przedszkola im. Janusza Korczaka informuje, że zamknięcie przedszkola zostało przedłużone do 26.04.2020 r.

W dalszym ciągu zdalne nauczanie prowadzone będzie poprzez stronę internetową przedszkola.

Wszelkie opłaty za przedszkole i wyżywienie będą rozliczane po wznowieniu funkcjonowania przedszkola

Pozdrawiam

Dyrektor  Maria Kalisz

Życzenia wielkanocne

1

Nauczanie zdalne

Drodzy Rodzice
Kochane przedszkolaki
 
 
Każdego dnia widzę jak się bawicie, rozwiązujecie zadania, rysujecie, słuchacie bajek czy bawicie się na podwórku. Brawo. Jestem z was dumna.
Strona internetowa naszego przedszkola została dostosowana do odbywania zdalnego nauczania.
W związku z tym od dnia 06.04.2020 r. zdalne nauczanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej.
Prywatne grypy na facebooku będą aktywne do kontaktów z rodzicami.
Ponadto przypominamy o możliwości kontaktu z dyrektorem i nauczycielami za pośrednictwem e-maili.

Poniżej podajemy e-maile:

 

M. Kalisz: dyrektor.przedszkole@vp.pl
A. Niewolska: alicja.przedszkole@vp.pl
M. Świtała: monikas.przedszkole@gmail.com
S. Płaczek: sonia121@onet.eu
L. Zielonka: lidka.przedszkole@vp.pl
M. Szymiczek: monika.przedszkole@vp.pl
M. Wlazeł: magda.przedszkole@interia.pl
I. Sosna: izabelasosna278@gmail.com
H. Cisińska: halinkac1961@o2.pl
M. Grzonka: mariolagrzonka@wp.pl

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.

 
Pozdrawiam serdecznie i życzę zdrowia
Dyrektor Przedszkola im. Janusza Korczaka w Syryni
Maria Kalisz

POZDRAWIAMY

na strone

Ogłoszenie dyrektora

Ogłoszenie

Drodzy Rodzice w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałoaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor informuje, że zajęcia na odległość odbywać się będą poprzez stronę internetową przedszkola oraz utworzone na portalu społecznościowym Facebook prywatne grupy. Proszę wraz z dziećmi zapoznawać się na bieżąco z propozycjami zabaw i zajęć nauczycieli.

Ponadto jeżeli rodzice uznają konieczność konsultacji z nauczycielami oraz dyrektorem proszę komunikować się poprzez komunikator Messenger.

Grupa Kubusie: https://www.facebook.com/groups/484382025775614/

Grupa Smerfy: https://www.facebook.com/groups/235320377593131/

Grupa Krasnoludki: https://www.facebook.com/groups/2772379469547627/

Grupa Gumisie: https://www.facebook.com/groups/914375628981310/

Logopedia: https://www.facebook.com/groups/201551081138712/?hc_location=ufi

Zajęcia dla dzieci uzdolnionych plastycznie: https://www.facebook.com/groups/1471780689674021/

Dyrektor Maria Kalisz