Powiatowy Konkurs Tańca „Złoty bucik”

I Powiatowy Konkurs Taneczny ,,Złoty Bucik” – Syrynia 2019
pod Patronatem
Starosty Powiatu Wodzisławskiego

 

Regulamin

  1. Termin i Miejsce:

06.05.19 r. Wiejski Dom Kultury w Syryni

 

godz. 8:00 – Rejestracja wszystkich zespołów, przygotowanie, próby parkietowe

godz. 9:00 – 11:30  Prezentacje zespołów

godz. 11:30 – 12:00 Poczęstunek

godz. 12:00 – Ogłoszenie wyników

Godziny harmonogramu mogą ulec zmianie.

 

  1. Organizator:

– Przedszkole im. J. Korczaka w Syryni

– Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubomi

 

  1. Cel imprezy:

– popularyzacja tańca wśród dzieci;

– konfrontacje dorobku artystycznego, pomysłów twórczych tancerzy i instruktorów;

– promocja dziecięcej twórczości artystycznej,

– rozwijanie poczucia estetyki oraz uwrażliwiania na piękno.

 

  1. Kategorie taneczne:

Dopuszczalne są wszystkie kategorie tańca:

– Show dance

Prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przy użyciu

różnych technik tanecznych, kostiumów, rekwizytów oraz innych efektów scenicznych.

Disco dance, hip hop, taniec nowoczesny, street dance

prezentacja taneczna wykorzystująca techniki disco, freestyle, hip hop, disco-dance,

break dance, electric boogie, funky

 

5.Warunki uczestnictwa

– przesłanie lub złożenie wypełnionej karty zgłoszeń do dnia 16.04.2019r. na adres :

Przedszkole im. J. Korczaka w Syryni
ul. Krzyżowa 2a

44-285 Syrynia

tel. 32 4517126

lub

przedszkolesyrynia@vp.pl

Z dopiskiem  KONKURS TANECZNY

– Uczestnikami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym z przedszkoli Powiatu Wodzisławskiego

– Prezentacje taneczne nie mogą być autorsta instruktorów działających przy domach kultury, klubach tanecznych, stowarzyszeniach itp.

Każde (przedszkole)  może wystawić 1grupę taneczną, która będzie liczyć max 16 osób i 2 opiekunów

– na stronie www.przedszkolesyrynia.pl od dnia 19.04.2019 r. będą umieszczane informacje odnośnie harmonogramu występów.

 

  1. Kryteria oceniania:

– pomysł taneczny,

– układ choreograficzny,

– technika wykonania,

– dobór muzyki,

– estetyka i dobór strojów,

– ogólny wyraz artystyczny

 

  1. Przepisy ogólne:
    – Zespoły taneczne zobowiązane są do przygotowania własnych nagrań według podanych wymogów:

Nagranie CD / pendrive z utworem muzycznym

– Każde nagranie musi posiadać dokładny opis – nazwa zespołu, imię i nazwisko instruktora

– Organizator nie odpowiada za jakość przygotowanych podkładów muzycznych oraz za problemy techniczne z ich odtworzeniem.

– Zespoły przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej

– Każdy zespół jest zobowiązany do rejestracji w punkcie przyjęć

– Zespół otrzyma pisemne lub telefoniczne powiadomienie o udziale w konkursie i kolejności występów

– Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby startujących zespołów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki Uczestników powstałe podczas konkursu

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zgubione, utracone, skradzione, zniszczone lub uszkodzone podczas trwania konkursu.
– Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania wizerunku uczestnika, rejestracji fotograficznej i video oraz publikacji materiałów z konkursu

  1. Nagrody:

 

– Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego
– Przegląd ma charakter konkursowy, zespoły będą oceniane przez profesjonalne jury, które przyzna 1, 2, 3 miejsce oraz wyróżnienie.

– Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się pod koniec konkursu.

– Nie odebrane nagrody przechodzą na własność organizatora.

– Zespoły będą także rywalizować o Nagrodę Dyrektora GOKSiR w Lubomi

– Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i niespodzianki oraz słodki poczęstunek.

 

Koordynatorzy konkursu:

Sonia Płaczek sonia121@onet.eu

Monika Szymiczek monika.przedszkole@vp.pl

 

Do pobrania:

Regulamin

Plakat