BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Oferta edukacyjna

W naszym przedszkolu, każde dziecko jest traktowane indywidualnie i podmiotowo oraz posiada doskonałe warunki do kształtowania swoich zainteresowań i zdobywania nowych umiejętności. Przedszkole oferuje dzieciom i ich rodzicom miłą i ciepłą atmosferę, szybką adaptację nowoprzyjętych przedszkolaków, wysokie kwalifikacje zawodowe kadry nauczycielskiej i efektywne działania edukacyjne.

Poprzez pracę na wybranych programach oraz programach opracowanych przez nauczycielki przedszkola placówka pomaga dzieciom wzrastać intelektualnie i emocjonalnie, kształtując w nich cechy niezbędne do późniejszej edukacji szkolnej. Poprzez kreatywne podejście nauczycieli do zajęć przedszkole wyzwala w dzieciach ich potencjał i spontaniczną dziecięcą radość. Uczymy życzliwości, empatii opierając się na uniwersalnych wartościach takich jak miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek. Stwarzamy każdemu dziecku szansę indywidualnego rozwoju na miarę jego możliwości i potrzeb poprzez bogatą ofertę zajęć dodatkowych:

Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, wrażliwość na piękno świata. Chcemy wychować dziecko optymistycznie patrzące w przyszłość z bogatą wyobraźnią twórczą , zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Nasze przedszkole jest zawsze otwarte na nowości pedagogiczne i potrzeby dzieci oraz rodziców.

W naszych poczynaniach wspiera nas działająca w przedszkolu Rada Rodziców.

Jakość naszej pracy podnosi organizacja różnorodnych dodatkowych uroczystości, w których udział biorą rodzice i zaproszeni goście.

Ponadto organizujemy bliższe i dalsze wycieczki poza terenem zamieszkania, a także zajęcia otwarte dla rodziców.

Dzieci biorą również udział w różnych akcjach społecznych. Uczymy dzieci szacunku w stosunku do ludzi jak i zwierząt, budzimy w nich wrażliwość na krzywdę innych oraz niesienie pomocy tym którzy jej potrzebują. W dzieciach również pragniemy rozwijać postawę ekologiczną tak bardzo potrzebną w dzisiejszych czasach. Dzieci w naszej placówce czują się szczęśliwe, mają dużo swobody w zabawach i zajęciach a nauczyciel jest przede wszystkim pomocnikiem i przewodnikiem w indywidualnym rozwoju dziecka.

W pracy dydaktyczno- wychowawczo – opiekuńczej korzystamy z następujących programów:

  1. Program wychowania przedszkolnego – Wydawnictwo Edukacyjne
  2. „Przyjaciele Zippiego” – międzynarodowy program Partnership for Children, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi
  3. „Magiczny świat baśni i bajek” – przedszkolny program edukacyjno – profilaktyczny o charakterze biblioterapeutycznym autorstwa Alicji Niewolskiej
  4. „Kalendarz świąt nietypowych, dziwnych i niezwykłych inspiracją do twórczej działalności dzieci”. Innowacja pedagogiczna stymulująca twórczą aktywność dzieci w wieku przedszkolnym autorstwa Soni Płaczek i Moniki Szymiczek