BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Rekrutacja 2021/2022

Dyrektor Przedszkola im. Janusza Korczaka w Syryni informuje, że od dnia  01 lutego do 12 lutego 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2021/2022.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w przedszkolu, ze strony internetowej przedszkola lub ze strony BIP.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola – pobrany wniosek należy wydrukować dwustronnie

Wypełniony wniosek wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w Przedszkolu im. Janusza Korczaka w Syryni do dnia 12.02.2021 r. w godzinach od 8:00 do 15:00.

Jeżeli oboje rodzice pracują to prosimy o dołączenie do wniosku zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu bądź aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Rady Gminy Lubomia

Zarządzenie Wójta

Zarządzenie Dyrektora

Oświadczenie o samotnym wychowaniu

Oświadczenie o wielodzietności

Oświdaczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Lubomia

Oświadczenie o zamieszkaniu gdzie znajduje się przedszkole

Deklaracja o czasie pobytu

Oświadczenie o kontynuowaniu edukacji przez rodzeństwo

 

Klauzula informacyjna

 

W trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo, w związku z panującą epidemia COVID-19 prosimy Rodziców o przestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa:

  1. Wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej można pobrać w przedsionku przedszkola.
  2. Wypełniony wniosek wraz z załączonymi dokumentami w zaklejonej kopercie proszę wrzucić do skrzynki znajdującej się w przedsionku.
  3. Wszelkie pytania można kierować za pośrednictwem domofonu, telefonu 32 4517 126 oraz droga e-mailową przedszkolesyrynia@vp.pl

 

Dziękujemy za zrozumienie

 

Dyrektor Przedszkola

Maria Kalisz