BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Podziękowania

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

 nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

                                                                                                                                                            Jan Paweł II


Drodzy Rodzice, z całego serca dziękujemy Wam za zainteresowanie i bezinteresowną pomoc na rzecz naszego przedszkola. Dziękujemy wszystkim którzy na co dzień i przy okazji różnorodnych imprez organizowanych w naszym przedszkolu okazują nam zrozumienie i wspomaganie w codziennych działaniach dla podniesienia jakości pracy placówki oraz dobra wszystkich dzieci. Ciągle wśród nas są ludzie, którzy okazują bezinteresowną pomoc.Chcemy pochwalić się, że mamy rodziców, na których zawsze możemy liczyć.