BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Archiwum autora

DYŻUR WAKACYJNY

Drodzy Rodzice

Informujemy, że decyzją organu prowadzącego, w okresie wakacji dyżur dla dzieci rodziców pracujących pełnić będą:

 • w lipcu – Przedszkole w Nieboczowach
 • w sierpniu – Przedszkole w Lubomi

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki dzieciom przez w/w przedszkola w okresie wakacji, powinni o tym fakcie poinformować dyrektora przedszkola w Syryni do dnia 26.06.2020 r. telefonicznie,

pod nr. tel.  32 4517126,   tel. kom.: 606 693 102

Dyrektor Przedszkola

Maria Kalisz

Drodzy Rodzice

Decyzją organu prowadzącego Przedszkole im. J. Korczaka w Syryni będzie otwarte od  15 czerwca 2020 r. Prowadzone będą zajęcia  opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Liczba dzieci będzie ograniczona. Pierwszeństwo  uzyskują dzieci pracowników realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie poinformować dyrektora przedszkola do dnia 15.06.2020 r. telefonicznie,

pod nr. tel.  32 4517126,   tel. kom.: 606 693 102

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

Nie można przyprowadzać do przedszkola dzieci z jakimikolwiek objawami chorobowymi. Nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę  lub przebywa w izolacji w warunkach domowych.

Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia podaje, że najwięcej przypadków zakażenia koronawirusem jest nadal w województwie śląskim. Natomiast Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim podaje, że w Gminie Lubomia na dzień 09 czerwca jest 31 potwierdzonych osób z wynikiem dodatnim.

Rodzice, którzy zdecydują się na wysłanie dziecka do przedszkola zostaną poproszeni o:

 1. Oświadczenie o zatrudnieniu,
 2. Podpisanie zgody na mierzenie temperatury dziecka,
 3. Podpisanie oświadczenia, że nikt z członków rodziny dziecka nie przebywa na kwarantannie lub nie przebywa w izolacji w warunkach domowych, że dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą na COVID-19,
 4. Podpisanie informacji na temat ryzyka zarażenia się dziecka w przedszkolu.

Odnośnie dyżuru wakacyjnego w przedszkolach na terenie Gminy Lubomia, informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

Szanowni Rodzice, ze względu na dobro i bezpieczeństwo Waszych dzieci, Waszych Rodzin i personelu prosimy o podjęcie rozważnej i odpowiedzialnej decyzji.

Dyrektor Przedszkola

Maria Kalisz

Drodzy Rodzice

Decyzją organu prowadzącego przewidywany termin możliwości otwarcia Przedszkola w Syryni to 25 maj 2020. Prowadzone będą zajęcia  opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Liczba dzieci będzie ograniczona. Pierwszeństwo  uzyskują dzieci pracowników realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie poinformować dyrektora przedszkola do dnia 21.05.2020 r. (do czwartku) do godziny 13:00 telefonicznie, pod nr. 32 4517126,       tel. kom.: 606 693 102

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

Nie można przyprowadzać do przedszkola dzieci z jakimikolwiek objawami chorobowymi. Nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę  lub przebywa w izolacji w warunkach domowych.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z „Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19”  zasiłek opiekuńczy przysługuje do dnia 14 czerwca 2020 r. wszystkim Rodzicom, którzy podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki.

Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia podaje, że najwięcej przypadków zakażenia koronawirusem jest nadal w województwie śląskim. Natomiast Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim podaje, że w Gminie Lubomia na dzień 19 maja jest 14 potwierdzonych osób z wynikiem dodatnim.

Rodzice, którzy zdecydują się na wysłanie dziecka do przedszkola zostaną poproszeni o:

 1. Oświadczenie o zatrudnieniu,
 2. Podpisanie zgody na mierzenie temperatury dziecka ,
 3. Podpisanie oświadczenia, że nikt z członków rodziny dziecka nie przebywa na kwarantannie lub nie przebywa w izolacji w warunkach domowych, że dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub z osobą powracającą z zagranicy,
 4. Podpisanie informacji na temat ryzyka zarażenia się dziecka w przedszkolu.

Szanowni Rodzice, ze względu na dobro i bezpieczeństwo Waszych dzieci, Waszych Rodzin i personelu prosimy o podjęcie rozważnej i odpowiedzialnej decyzji.

Dyrektor Przedszkola

Maria Kalisz

Drodzy Rodzice

Decyzją organu prowadzącego w najbliższych dniach Przedszkole w Syryni może być otwarte i prowadzić zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Liczba dzieci będzie ograniczona. Pierwszeństwo  uzyskują dzieci pracowników realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego nie można przyprowadzać do przedszkola dzieci z jakimikolwiek objawami chorobowymi. Nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie poinformować dyrektora przedszkola do dnia 05.05.2020 r. (do wtorku) do godziny 13:00 telefonicznie, pod nr.

32 4517126,       tel. kom.: 606 693 102

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej napisano:  „Jeżeli mimo otwarcia placówki opieki rodzic nie zdecyduje się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu  epidemii związanego koronawirusem, w takim wypadku również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał.”

Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia podaje, że najwięcej przypadków zakażenia koronawirusem jest w województwie śląskim. Natomiast Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim podaje, że w Gminie Lubomia na dzień 3 maja jest 6 potwierdzonych osób z wynikiem dodatnim.

Rodzice, którzy zdecydują się na wysłanie dziecka do przedszkola zostaną poproszeni o:

 1. Oświadczenie o zatrudnieniu
 2. Podpisanie zgody na mierzenie temperatury dziecka przy wejściu,
 3. Podpisanie oświadczenia, że nikt z członków rodziny dziecka nie przebywa na, kwarantannie ani, że dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub z osobą powracającą z zagranicy,
 4. Podpisanie informacji na temat ryzyka zarażenia się dziecka w przedszkolu.

Szanowni Rodzice, ze względu na dobro i bezpieczeństwo Waszych dzieci, Waszej rodziny i personelu prosimy o podjęcie rozważnej i odpowiedzialnej decyzji.

 

Informacja dla Rodziców dzieci 6 letnich (z rocznika 2013),

które z dniem 1 września 2020 roku rozpoczną naukę w szkole podstawowej.

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. (Dz.U. 2019 poz. 1700), dyrektor przedszkola ma obowiązek wydania Rodzicom dzieci, które rozpoczną naukę w szkole podstawowej do 30 kwietnia „INFORMACJI  O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ”

W związku z powyższym oraz w związku z Pandemią COVID-19, zachowując wszelkie zasady higieny i bezpieczeństwa, prosimy Rodziców o osobisty odbiór w/w „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” w naszym przedszkolu w dniach 28, 29, 30 kwietnia 2020 r.  (wtorek,    środa, czwartek) w godzinach od 9:00 do 11:00.

Informacje w zaklejonych kopertach znajdować się będą w przedsionku przedszkola. Przed odbiorem prosimy o podpisnie „Potwierdzenia odbioru” i wrzucenie do skrzynki.

Ponadto Rodzice będą mogli zabrać karty pracy swoich dzieci, by móc ćwiczyć z dzieckiem w domu.

Podczas odbioru prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa – zachowanie odległości  i wchodzenie do przedsionka pojedynczo. Prosimy o zabranie swojego długopisu.

 

Pozdrawiam

Dyrektor Maria Kalisz

Drodzy Rodzice

Dyrektor Przedszkola im. Janusza Korczaka informuje, że zamknięcie przedszkola zostało przedłużone do 26.04.2020 r.

W dalszym ciągu zdalne nauczanie prowadzone będzie poprzez stronę internetową przedszkola.

Wszelkie opłaty za przedszkole i wyżywienie będą rozliczane po wznowieniu funkcjonowania przedszkola

Pozdrawiam

Dyrektor  Maria Kalisz