BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice

Decyzją Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim oraz za zgodą Organu Prowadzącego od dnia 27.10.2020 r. do  30.10.2020 r. w naszym przedszkolu w jednej grupie – „Biedronki” zawiesza się zajęcia stacjonarne w związku z przypadkiem COVID-19 u jednego z nauczycieli, który miał kontakt z dziećmi w tej grupie. Dla grupy „Biedronki” prowadzone będzie kształcenie z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość poprzez stronę internetową przedszkola w zakładce „Biedronki”

Pozostałe 4 grupy – „Gumisie”, „Krasnoludki”, „Smerfy” i „Kubusie” od dnia 27 października będą pracowały normalnie, w trybie stacjonarnym.

NOWE WYTYCZNE PRZEKAZANE PRZEZ  POWIATOWĄ STACJĘ SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNĄ  W SPRAWIE KWARANTANNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020  poz. 1871) dzieci, które miały kontakt z osobą zakażoną w przedszkolu poddani są obowiązkowej 10 dniowej kwarantannie.

Oznacza to, że dzieci z grupy „Biedronki”, które miały ostatni, bezpośredni kontakt z zakażonym nauczycielem w dniu 21 .10.2020 r. objęte są obowiązkową kwarantanną w dniach od 27.10. 2020 r. do 31.10.2020 r. włącznie. 

Zgodnie z nowymi przepisami, kwarantanną NIE SĄ JUŻ OBJĘCI RODZICE I DOMOWNICY zamieszkujący wraz z dzieckiem TYLKO SAME DZIECI. 

W związku z powyższym nie będą już przeprowadzane „Wywiady epidemiologiczne”